35ο - 25ο Ερυθρό

Εκτύπωση

Παραγωγός: Οινοποιητική Μηλιαράκη
Κατηγορία: Λευκό κρασί
Αλκοόλ: 11%
Οι συντεταγμένες 35ο Bόρεια - 25ο Aνατολικά αποτελούν το γεωγραφικό στίγμα της κυριότερης οινοπαραγωγικής περιοχής της Κρήτης, τα Πεζά.